ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

PRO JUNIOR SWIMMING:

2,5-4 ετών με πάνα χωρίς τους γονείς.           Έως 6 παιδάκια

JUNIOR SWIMMING:

4 ετών και άνω εφόσον έχουν βγάλει την πάνα. Τμημα έως 10 παιδια